Copyrightadmin

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website behoren uitsluitend Planquen Woondeco toe. Planquen Woondeco behoudt zich deze intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag deze website en de gegevens op deze website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken.